ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษี และมรดก

เรียนรู้เคล็ดลับและกลยุทธ์ในการจัดการภาษีและสืบทอดมรดกอย่างชาญฉลาด !

วางแผนภาษีและมรดกอย่างเป็นระบบด้วยชุดวิชาที่
แนวทางและเทคนิคที่จะช่วยให้คุณจัดการภาษีและมรดก ได้อย่างชาญฉลาดและปลอดภัย
จัดการทรัพย์สินและมรดกของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ รับความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการวางแผนภาษี และการสืบทอดที่มีประสิทธิผล

วิทยากรผู้บรรยาย

คุณชินภัทร วิสุทธิแพทย์

ONE Law Office

คุณสุเทพ พงษ์พิทักษ์

ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการบัญชีภาษีอากร
สภาวิชาชีพบัญชี

เนื้อหาการบรรยาย

ค่าธรรมเนียมในการอบรม

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP

ชุดวิชาที่ 5

30,800 บาท

(ยังไม่รวม 7%)