อบรมหลักสูตร
การวางแผนการเงิน CFP

สมัครเลย

เพิ่มโอกาสให้คุณสอบผ่าน
เป็นนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล

วีดีโอปรับพื้นฐาน

เอกสารประกอบการบรรยายและตำรา
รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
อ่านได้ทุกที่ทุกเวลา
1,900 บาท

อบรมผ่าน Zoom
ถามตอบได้ทันที
12,000 บาท

วีดีโอทบทวน E-Learning
ดูย้อนหลังได้ทุกที่ทุกเวลา 1 ปี
12,000 บาท

แบบทดสอบเสมือนจริง
Mock Exam 2 ครั้งภายใน 1 ปี
เตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มโอกาสสอบผ่าน
1,900 บาท

ติวเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ
E-Learning
ดูได้ทุกที่ทุกเวลา 1 เดือน
3,000 บาท

สร้างเครือข่าย Networking
ผ่าน Line กลุ่ม

ปรึกษาเพิ่มเติม
หลังเรียนจบผ่าน Line OA

สอบไม่ผ่านอบรมซ้ำได้ 2 "ปี"

Early Bird

เมื่อสมัครก่อนอบรมวันแรก 15 วัน
ลดเหลือ 10,000 บาท จากราคา 30.800 บาท (ยังไม่รวม vat 7%)

รับส่วนลดเพิ่ม 1,000 บาท
สำหรับนิสิต/นักศึกษา

รับส่วนลดเพิ่ม 300 บาท
สำหรับพนักงานองค์กรที่เป็นสมาชิก
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

CLICK HERE

สมัครอบรมโดยเลือกรุ่นที่สะดวกจากปฏิทินการอบรม

ADD LINE

สอบถามข้อมูล โปรโมชั่น ส่วนลด และสิทธิพิเศษสำหรับคุณ เดี๋ยวนี้

INBOX FACEBOOK

สอบถามข้อมูล โปรโมชั่น ส่วนลด และสิทธิพิเศษสำหรับคุณ เดี๋ยวนี้

โทรเลย

สอบถามข้อมูล โปรโมชั่น ส่วนลด และสิทธิพิเศษสำหรับคุณ เดี๋ยวนี้

คุณมีปัญหานี้หรือไม่ ?

อยากเป็นนักวางแผนการเงิน
ที่มั่นใจว่าจะทำให้
ชีวิตลูกค้าดีขึ้นได้จริง

กลัวอบรมแล้วไม่เข้าใจ
กลัวสอบไม่ผ่าน

อยากแนะนำผลิตภัณฑ์
ให้กับลูกค้าที่มี
ความหลากหลายมากขึ้น

อยากอบรม
หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
แต่ไม่รู้จะอบรมที่ไหนดี

ลูกค้าไม่เชื่อถือ
แนะนำผลิตภัณฑ์การเงินอะไรไป
ก็ถูกโต้แย้ง

เสียดายค่าอบรมหลายหมื่น

อยากสร้างเครือข่าย
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ทางการเงิน

สิ่งที่คุณจะได้รับจากการอบรม

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP กับ ThaiPFA

สอบผ่าน

สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนําการลงทุน IC ผู้วางแผนการลงทุน IP ที่ปรึกษาการเงิน AFPT และนักวางแผนการเงิน CFP

ระบบสนับสนุนการเรียน

ที่ช่วยเสริมความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการเงิน และเพิ่มประสิทธิภาพในการสอบผ่าน

Workshop

วางแผนการเงินกรณีศึกษา (Case Study) ทำให้สามารถประุยกต์ใช้แนวคิดที่ได้รับการอบรมเพื่อไปวางแผนการเงินจริง

เคล็ดลับแนวทางในการทำข้อสอบให้ผ่าน

จากการติวเตรียมความพร้อมเพื่อสอบโดยนักวางแผนการเงิน CFP รุ่นพี่ศิษย์เก่า ThaiPFA

ความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริงแบบที่ไม่ต้องท่องจำสูตร

จากวิทยากรต้นแบบที่เป็นผู้พัฒนาหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการเงิน

เพือนําไปปรับใช้กับลูกค้า จากวิทยากรต้นแบบที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินชั้นนำ

เครือข่าย Networking เพื่อนร่วมรุ่นต่างองค์กร

สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ผ่าน Line กลุ่ม

CLICK HERE

สมัครอบรมโดยเลือกรุ่นที่สะดวกจากปฏิทินการอบรม

ADD LINE

สอบถามข้อมูล โปรโมชั่น ส่วนลด และสิทธิพิเศษสำหรับคุณ เดี๋ยวนี้

INBOX FACEBOOK

สอบถามข้อมูล โปรโมชั่น ส่วนลด และสิทธิพิเศษสำหรับคุณ เดี๋ยวนี้

โทรเลย

สอบถามข้อมูล โปรโมชั่น ส่วนลด และสิทธิพิเศษสำหรับคุณ เดี๋ยวนี้

หลักสูตรอบรม

อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP

หลักสูตรอบรม

อบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ (ติว) CFP

สมัครเลย

เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ ชุดวิชาที่ 1

สมัครเลย

เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ ชุดวิชาที่ 2

สมัครเลย

เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ ชุดวิชาที่ 2

สมัครเลย

เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ ชุดวิชาที่ 3

สมัครเลย

เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ ชุดวิชาที่ 4

สมัครเลย

เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ ชุดวิชาที่ 5

สมัครเลย

เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ ชุดวิชาที่ 6

ประสบการณ์จากผู้อบรม

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP

ผลงานที่ผ่านมา

คำถามที่พบบ่อย FAQ

ได้ เพราะการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานใดๆมาก่อน ศูนย์อบรมมีการออกแบบหลักสูตรการอบรมสำหรับบุคคลทั่วไปให้สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายโดยจะสอนทักษะตั้งแต่พื้นฐานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

ผู้เข้าอบรมที่สมัครอบรมแล้วสามารถเลื่อนการอบรมได้ แต่ต้องทำการเลื่อนการอบรมก่อนอบรมวันแรกไม่น้อยกว่า 3 วัน และชำระค่าธรรมเนียมการเลื่อนการอบรมตามเกณฑ์ที่ระบุในคู่มือสมัครอบรมซึ่งตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ www.thaipfa.co.th

ThaiPFA ออกแบบระบบสนับสนุนการอบรมอย่างครบวงจรเริ่มต้นตั้งแต่วิดีโอปรับพื้นฐานก่อนการอบรม การอบรมสดผ่าน zoom ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถถามตอบได้ทันที เอกสารประกอบการบรรยายและตำราเป็นรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทำให้สามารถนำไปอ่านทบทวนได้ทุกที่ทุกเวลา หลังการอบรมมีวิดีโอทบทวน E-learning ดูย้อนหลังได้ทุกที่ทุกเวลา 1 ปี แบบทดสอบเสมือนจริง Mock Exam 2 ครั้งภายในหนึ่งปี ร่วมกับการติวเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ E-Learning ที่สามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลา 1 เดือนก่อนสอบก็ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมเพิ่มโอกาสสอบผ่านนอกจากนั้นยังมีการสร้างเครือข่าย Networking ผ่าน Line กลุ่มเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางการเงินต่างๆ รวมทั้งยังมี Line OA ให้สามารถปรึกษาวิทยากรเพิ่มเติมหลังเรียนจบอีกด้วยนอกจากนั้นยังมี code ใช้โปรแกรมวางแผนการเงิน allAboutFin ฟรี 3 เดือนต่อชุดวิชาที่สมัครอบรมเพื่อนำไปใช้วางแผนการเงินจริงให้กับลูกค้า

ผู้เข้าอบรมที่เข้ารับการอบรมตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาอบรมทั้งหมดจะได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ในชุดวิชานั้นๆ

ผู้เข้าอบรมสามารถสอบถามวิทยากรได้ตลอดเวลาที่อบรมเนื่องจากเป็นการอบรมสดผ่าน Zoom นอกจากนั้นหากอบรมไปแล้วอ่านตำราก่อนสอบแล้วมีคำถามเพิ่มเติม สามารถปรึกษาวิทยากรได้ตามช่องทางที่วิทยากรแจ้งระหว่างการอบรม หรือสามารถส่งคำถามผ่าน Line OA เพื่อให้แอดมินนำส่งคำถามต่อไปยังวิทยากรได้เช่นกัน

จำเป็น เนื่องจากอุตสาหกรรมการเงินกำลังถูกท้าทายถูก Disrupt อย่างรอบด้าน ลูกค้าต้องการให้คำแนะนำทางการเงินที่คำนึงถึงแนวทางที่จะบรรลุเป้าหมายชีวิตมากกว่าการนำเสนอผลิตภัณฑ์เป็นชิ้นๆ การปรับตัวเองเป็นนักวางแผนการเงินแทนที่การแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เอาผลิตภัณฑ์การเงินเป็นตัวตั้ง สามารถตอบโจทย์ลูกค้าในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่านอกจากนั้นแล้วการเป้นนักวางแผนการเงินยังทำให้สามารถให้บริการทางการเงินกับลูกค้าได้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์อย่างหลากหลายมากขึ้น ผ่านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนสภาพคล่อง การวางแผนการลงทุน การวางแผนประกันภัย การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ และการวางแผนภาษีและมรดกทั้งนี้การเป็นนักวางแผนการเงิน CFP ที่ผ่านการอบรมความรู้และทักษะการเงินอย่างรอบด้าน ทำให้สามารถประยุกต์ทั้งความรู้และทักษาะทางการเงินอย่างรอบด้าน ทำให้สามารถประยุกต์ทั้งความรู้ทางทฤษฎีและประสบการณ์จากวิทยากรที่เชี่ยวชาญในทางปฎิบัติทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น สามารถมีชีวิตที่มั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืนความเชื่อถือและไว้วางใจที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากลูกค้าในการปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นนักวางแผนการเงินจึงเป็นการเปิดโอกาสในการให้บริการอย่างหลากหลายและสามารถสร้างรายได้อย่างมากมาย

องค์กรที่ต้องการจัดอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP เป็นหลักสูตร in-house สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ thaipfa@gmail.com

องค์กรที่ต้องการจัดอบรมหลักสูตรอื่นๆ สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ให้ออกแบบหลักสูตรตามความต้องการเพิ่มเติมได้ที่ thaipfa@gmail.com